Galerie České spořitelny

Typ projektu:
Rok vzniku:
2016
Klient:
Web:
Design:
Jan Šimsa, Daniel Sittek, Martin Strnad

Přehledný, čitelný web Galerie České spořitelny. Česká spořitelna věnuje od r. 2009 velkou pozornost restaurování, vystavování a badatelskému zpracování tohoto fondu, který čítá kolem 6000 výtvarně hodnotných děl. Dalších 2500 kusů patří do skupiny dekoračních, výtvarně tendenčních, či diletantsky pojatých maleb a kreseb.