AMU / DAMU / HAMU / FAMU

Typ projektu:
Rok vzniku:
2017
Klient:
Web:
Design:
Filip Heyduk, Martin Strnad
Spolupráce:
Space4 - orientační systém

Akademie múzických umění v Praze (AMU) je největší uměleckou školou v České republice. Zahrnuje divadelní, filmové, hudební a taneční obory.

Pro AMU jsme vytvořili komplexní systém jednotného vizuálního stylu, odlišení jednotlivých fakult i vlastního nakladatelství. Hravý koncept měnících se logotypů vychází ze značky AMU. Je založen na typografické hře s tvarem, barvou a prostorem. Vznikl systém plakátů, brožur a dalších materiálů, webových stránek a orientační systém jednotlivých fakult.