Židovské muzeum v Praze

Typ projektu:
Rok vzniku:
2011
Klient:
Design:
Martin Strnad, Filip Heyduk

Soutěž na nový vizuální styl Židovského muzea a souvisejících objektů.

Ve značce, která měla typografický charakter, byla zakomponována tradiční symbolika judaismu – Menora – sedmiramenný svícen. Odlišení jednotlivých objektů muzea bylo zvýrazněno pomocí grafických patternů, které opět vycházely ze symboliky a vhodně doplňovaly architektonický styl budov. Projekt nebyl realizován.