Zkušenost Exilu

Typ projektu:
Rok vzniku:
2017
Klient:
Design:
Filip Heyduk, Martin Strnad

Výstava se dotýká v současné době velmi aktuálního tématu migrace a exilu. Nabízí pohled do historie první republiky, která se po revolučních událostech v Rusku stala jedním z vyhledávaných cílů lidí prchajících před hrůzami občanské války a pronásledováním ze strany bolševické moci.