Václav Havel – mocný bezmocný ve 20. století

Typ projektu:
Rok vzniku:
2022
Design:
Jakub Heyduk, Filip Heyduk
Spolupráce:
Fotot – Vojtěch Kuřátko

Tento životopis nevypovídá jen o životě Václava Havla a jeho myšlenkovém odkazu, ale také o dějinách střední Evropy ve dvacátém století. Tvoří dokonce jakýsi základ, který by každý žák, student i dospělý mohl a měl znát. Václav Havel je bezesporu nejvýznamnější českou osobností druhé poloviny 20. století a jeho význam daleko přesahuje naše hranice. Jeho život je však také skvělou příležitostí osvětlit naši moderní historii na pozadí dějinných událostí. Cestu k porozumění době, Havlovi i dějinám zde dláždí výstižné ilustrace Evy Bartošové.