KARIM

Typ projektu:
Rok vzniku:
2011
Klient:
Design:
Filip Heyduk, Martin Strnad

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Orientační systém a vizuální identita odrážejí potřebu okamžité a přesné orientace v nemocničním zařízení, které řeší závažné zdravotní případy. Jí podléhají piktogramy i volba písma, stejně jako trojrozměrné řešení orientačních tabulí a šipek.